Styrelse


Ordförande:

Melker Olenius, Telefon: 0400 165 309

Viceordförande:

Kaj Wikholm, Telefon: 0400 213 263

Sekreterare:

Lars Wikström, Telefon: 040 824 64 46

Kassör

Sara Koskinen

 

Ledaenmöter:

Anne Gröndahl

Anneli Hellström

Daniela Häggblom

Niklas Haapalainen

Mona Lanaéus,

Maija Lindholm

Kontakta någon i styrelsen på duf@duf.fi

 

Uthyrning av Helsinggård:

duf@duf.fi

 

 

Dickursby Ungdomsferning r.f.
Aktia Bank

FI694 055 135 000 4960
 

Använd referensnummer vid betalningar till DUF
Se Nedan