Styrelse


Ordförande:

Melker Olenius, Telefon: 0400 165 309

Viceordförande:

Kaj Wikholm, Telefon: 0400 213 263

Sekreterare:

Monica Jansson-Olenius, Telefon: 050 596 3259

Kassör:

Sara Koskinen

 

Ledamöter:

Anneli Hellström

Catarina Wikström-Ivaskevicius

Mia Falkstedt

Niklas Haapalainen

Maija Lindholm

Lars Wikström

Kontakta någon i styrelsen på duf@duf.fi

 

Uthyrning av Helsinggård:

duf@duf.fi

 

 

Dickursby Ungdomsferning r.f.
Aktia Bank

FI694 055 135 000 4960
 

Använd referensnummer 1931 vid betalningar till DUF.